Skip to main content

Ħbiberija+, singles, relazzjonijiet miftuħa u poligamija – x’inhuma l-mudelli ta’ relazzjonijiet moderni?

Jekk temmen lin-nannu u n-nannu, ir-relazzjonijiet kienu jkunu sempliċi ħafna: issir taf lil xulxin, tiżżewweġ, ikollok it-tfal u tibqa’ flimkien għal ħajtek kollha. Għal ħafna hija ħolma ħajja ta’ mħabba vera – għal oħrajn m’għadhiex it-triq it-tajba. Jew aħjar: għadu mhux. Għax jidher li qed insibuha aktar u aktar diffiċli biex verament nimpenjaw ruħna. Kif inkella huwa li jħoss li hemm biss non-relazzjonijiet kullimkien? Xi ħaġa li torbot? Aħjar mhux għall-ewwel.Imbagħad ikun aħjar li jkollna ħbiberija+, sitwazzjoni jew aħna sempliċiment singles. Jew nistgħu fil-fatt immorru pass ieħor u jkollna relazzjoni miftuħa jew sħubija polyamorous. B’dan il-mod ikollna xi ħaġa soda dwarha nħossuna tajba, imma m’għandniex għalfejn naqtgħu l-libertà tagħna kompletament. Ħsejjes kbir! Jew le?

Fi kwalunkwe każ, hemm ħafna għażliet biex ma tibqax tikkommetti mija fil-mija lil sieħeb wieħed tal-ħolm. Imma dan huwa tajjeb jew ħażin? Jew la xejn? Ħarsa aktar mill-qrib lejn dan:

Iktar ma tkun kbira l-għażla, iktar tkun diffiċli d-deċiżjoni

Mhux ta’ b’xejn li qed isir dejjem aktar diffiċli għalina li niddeċiedu fuq sieħeb permanenti. Wara kollox, l-applikazzjonijiet tad-dating bħal Tinder jiftħu għażla kbira ta’ min iħobb potenzjali u kulma hemm bżonn biex tieħu l-ewwel pass huwa biss daqqa ta’ malajr fuq il-wiri tal-ismartphone. Kif suppost tieħu deċiżjoni meta d-data promettenti li jmiss tista’ tkun il-kantuniera fil-mument li jmiss? U fil-fatt ġie ppruvat psikoloġikament: Jekk ikun hemm wisq għażliet, ħafna drabi nsiru frustrati aktar malajr u nkunu wkoll inqas sodisfatti bid-deċiżjoni finali tagħna - wara kollox, għandna s-sensazzjoni li qed nitilfu ħafna affarijiet oħra. . Għalhekk huwa aħjar li ma overdo browsing permezz apps u dating portals, iżda pjuttost li żżomm l-għażla maniġġabbli. U mhux dejjem taħseb dwar min ieħor jista 'jkollok. Wara kollox, data għandha t-tendenza li tqajjem il-mistoqsija dwar jekk il-persuna li qed nitkellmu magħha hijiex tajba għalina f'dak il-mument u jekk tistax tiżviluppa aktar minnha. Kull ħaġa oħra mbagħad issir apparenti. Ma jimpurtax liema huma l-għażliet l-oħra tad-dating.

Aħna tassew egoisti meta nixtiequ aktar?

It-tendenza lejn relazzjonijiet rilassati malajr tagħti lok għall-idea li l-ġenerazzjonijiet tal-lum huma egoisti, irresponsabbli u sempliċiment m’għadhomx kapaċi jimpenjaw ruħhom verament ma’ xulxin. L-aħjar li tieħu gost kemm jista' jkun mingħajr ma tħallas il-kont. Wara kollox, sħubija fit-tul ma tfissirx biss xemx u ward. U aktar ma nvolvu ruħna emozzjonalment mal-persuna l-oħra, iktar ikun għoli r-riskju li niweġġgħu. Naturalment, dan jista 'faċilment jiġi evitat b'din l-attitudni seductive li ma tikkommettix. Imma huwa verament daqshekk faċli biex tispjega? Il-​ħbiberija + u l-​forom l-​oħra kollha jeżistu llum sempliċement għax sirna iktar egoisti?

Nibdew min-naħa l-oħra: Żwieġ tul il-ħajja mimli mħabba jinstema’ romantic u meraviljuż, iżda mhux dejjem jikkorrispondi mar-realtà. Kemm koppji ilhom flimkien għal għexieren ta’ snin imma fil-fatt mhumiex daqshekk ferħanin flimkien? Kemm-il darba jiġri li wieħed jew saħansitra ż-żewġ imsieħba jżommu lura għal ħajtu kollha u jabbandunaw ħajja ta’ mħabba sodisfaċenti għax ma jridux jipperikolaw l-istruttura tal-familja eżistenti? Jew tibża’ mill-pressjoni soċjali jew mid-diffikultajiet finanzjarji li spiss jakkumpanjaw tifrik? U kemm-il darba żwieġ jitkisser f’xi punt u l-Gwerra tal-Ward li tfaqqa’ tippretendi l-vittmi tagħha? Ilkoll kemm aħna, speċjalment it-tfal tad-divorzju, għandna raġunijiet tajbin biex noqogħdu attenti għax nafu wkoll l-uġigħ li huwa assoċjat ma’ relazzjonijiet mhux kuntenti. Għalhekk, l-egoiżmu jista’ jkun raġuni (parzjali) għal mudelli ta’ relazzjoni alternattivi, iżda bl-ebda mod mhu l-uniku wieħed. Anzi, is-soċjetà dejjem aktar miftuħa tagħna sempliċement tagħtina aktar opportunitajiet biex insibu t-triq it-tajba għalina nfusna. U allura fit-tfittxija għall-imħabba aħna minn naħa aktar kawti u min-naħa l-oħra forsi aktar lesti li nippruvaw xi ħaġa ġdida. Biex fl-aħħar insibu dak li verament jagħmilna kuntenti.

Mill-ħbiberija+ għall-poliamorju - l-aktar kunċetti komuni

Imma liema għażliet huma dawn eżattament? Bażikament, minbarra s-sħubija klassika, hemm tliet tipi differenti ta 'relazzjonijiet:

Għaqda mhux vinkolanti – Sitwazzjoni, Ħbiberija+, Mingles

Dak li ssejjaħ huwa f'idejk - fi kwalunkwe każ, m'intix tidħol f'ebda obbligu aktar profond hawn. Tajjeb tajjeb u tiltaqa' regolarment għas-sess jew sempliċiment biex tistrieħ jew tagħmel attivitajiet ta' divertiment. Allura bażikament perfetta biex ma tħossokx solitarju. Forsi maż-żmien saħansitra se jwassal għal relazzjoni. Hemm riskju li persuna waħda biss tinħabb u dan iwassal għal kriżi żgħira.

Relazzjoni miftuħa/żwieġ miftuħ

Hawnhekk iż-żewġ imsieħba jħossuhom impenjati bħal f'relazzjoni klassika, iżda jagħtu lil xulxin id-dritt li jkollhom sess ma' ħaddieħor. Huwa importanti li l-imħabba tkun riservata esklussivament għas-sieħeb. Affarijiet fit-tul huma wkoll konċepibbli, iżda sentimenti aktar profondi ġeneralment jiġu evitati. Is-sieħeb permanenti dejjem jiġi l-ewwel.

Il-ftuħ huwa spiss pperċepit bħala arrikkiment sesswali jew bħala opportunità biex jiġu espressi preferenzi sesswali li s-sieħeb ma jistax jew ma jridx jissodisfa. Min-naħa l-oħra, hemm ir-riskju li l-għira tipperikola l-imħabba – u għalhekk fiduċja kbira u sett ċar ta’ regoli jagħmlu sens.

Poliamorija

B'kuntrast ma 'relazzjonijiet miftuħa, sentimenti lejn sħab oħra huma espliċitament inklużi fil- mudell tar-relazzjoni poliamorous. Inti kapaċi tħobb diversi nies fl-istess ħin u essenzjalment għandek diversi relazzjonijiet b'mod parallel. Forma ta’ sħubija li tista’ tkun ferm aktar kumplessa u kultant aktar ta’ sfida mir-relazzjoni klassika. Għalhekk adattat biss għal nies li verament iħossuhom u jistgħu jimmaniġġjawha fit-tul. Inkella, id-drammi ta’ għira huma biss kwistjoni ta’ żmien.

B'riskji u effetti sekondarji - iżda fl-istess ħin biċ-ċans għal aktar onestà

Dawn il-mudelli ta’ relazzjonijiet moderni m’huma bl-ebda mod bla sens sħiħ jew espressjoni ta’ egoiżmu pur, anke jekk sfortunatament xi drabi jiġu mifhuma ħażin sabiex tagħti l-permess lilek innifsek biex tqarraq. Madankollu, jekk tirrealizza li r-relazzjonijiet monogami għandhom ukoll il-ġnub skuri tagħhom u kemm-il darba l-imsieħba jqarrqu lil xulxin – għal kwalunkwe raġuni – sħubija mhux vinkolanti jew miftuħa tista’ tfisser iċ-ċans għal aktar onestà. Għax billi tilgħab bil-karti miftuħa u/jew tesprimi x-xewqa sesswali x'imkien ieħor b'kunsens reċiproku, il-fiduċja dejjem tinżamm. U għal ħafna, dik hija waħda mill-ankri l-aktar importanti f'relazzjoni.

Fl-aħħar mill-aħħar, hija dejjem id-deċiżjoni tiegħek stess li tgħodd – u ħadd m’għandu d-dritt li jiġġudika dan minn barra. L-unika ħaġa importanti hija li l-imsieħba verament jaqblu dwar x'tip ta 'relazzjoni għandhom ma' xulxin. Għax jekk il-veduti hawn jinqalgħu, il-katastrofi hija inevitabbli. Huwa għalhekk li dejjem nibdew b'konversazzjoni miftuħa. Irrispettivament minn jekk għadek kemm iltqajtx jew qed taħseb biex tibdel ir-relazzjoni tiegħek.

Barra minn hekk, l-istess japplika bħal meta nagħżlu sieħeb: irrispettivament minn liema mudell ta 'relazzjoni nagħżlu, aħna ma nkunux marbuta miegħu għal dejjem. Forsi se taħdem fit-tul, jew forsi f'xi punt li taqleb għal sħubija/żwieġ klassiku se tħossok tajjeb. Sakemm nittrattaw lil xulxin b'mod ġust, għandna kull opportunità.

Mister Size
Aktar oġġetti

Agħmel aktar minnu - bi fantasiji sesswali fiċ-ċinema mentali personali tiegħek

Aqra issa

Wieħed mill-ebda ieħor - x'inhuma l-forom differenti tal-pene

Aqra issa

In-nies għandhom inqas sess illum?

Aqra issa