Skip to main content

X'jiġri jekk int ta' daqs ħażin: 12-il storja umoristiċi minn Santa Klaws

X'jiġri jekk għandek id-daqs ħażin? Bi 12-il storja umoristiċi minn Santa Klaws, sib għaliex li tilbes id-daqs ħażin jista’ jwassal għal kaos u skumdità, u għaliex kondom Mister Size huwa verament l-aqwa rigal li tista’ tikseb dan il-Milied.

L-ewwel storja tal-Milied

Ngħidlek storja: Ftit sekli ilu, waħda mill-elfi tiegħi, jisimha Mary, kissritha ż-żraben b’saba’ mibrumin u nsiet tieħu par sostitut. Peress li ma kellhiex ħin biex isewwihom, kellha ġġorr par antik kbir li sabet midfun fil-workshop. Poġġet saqajha ċkejkna f’dawk il-papoċċi ħodor kbar u daret il-ġurnata kollha biż-żraben skomdi, tfixkel ma’ kull pass. Minkejja l-isforzi tagħha, il-fqira Mary ma kienet sodisfatta bl-ebda xogħol li ppjanat li twettaq dak il-jum. Minn dak in-nhar, Mary dejjem taċċerta ruħha li tilbes żraben tad-daqs it-tajjeb u jkollha par żejda... f’każ li jinkisru.

It-tieni storja tal-Milied

Darba ġejt f’din il-kottage ċkejkna biċ-ċkejken f’raħal żgħir fin-Nofsinhar tal-Ingilterra. Meta wasalt fil-qiegħ taċ-ċumnija tas-silġ, rajt żewġ kalzetti tat-tfal imdendlin fuq il-nar. Wieħed mit-tfal kien imdendel kalzetti ħomor li kienu kbar wisq, u għalhekk imdendla baxx ’l isfel fiċ-ċumnija - bit-tama li jkolli aktar rigali, ħsibt. Imma hekk kif kont se noħroġ rigal mill-ixkora ħamra tiegħi tal-Milied, dawwart u rajt li l-kalza twila ħamra kienet ħadet in-nar! Irnexxieli nitfi n-nar, imma min jaf x’seta’ ġara kieku ma kontx hemm? Minn din il-ġurnata, nipprova nfakkar lin-nies biex jiddendlu l-kalzetti tad-daqs it-tajjeb biex jevitaw sorpriżi spjaċevoli li jistgħu jinqalgħu minn kalzetti li jkunu twal wisq.

It-tielet storja tal-Milied

Il-Milied li għadda l-elfi tant taw rigali li kelli ninkwieta dwar kif kont se nwassalhom kollha. Biex tiffranka l-ħin, ħsibt li nista' niddaħħal ir-rigali kollha fil-borża safra ta' daqs medju li diġà kelli lesta. Kien xogħol iebes, u jien groaned u tħabtu biex nibħal aktar u aktar rigali fl-ixkora tiegħi. Ħsibt li ħadmet u kont pjuttost kuntent bija nnifsi sakemm bdejt inwassal ir-rigali tiegħi u l-borża nqatgħet... u r-rigali marru kullimkien. Illum dejjem niżgura li l-elves tawni l-borża tad-daqs it-tajjeb.

Ir-raba’ storja tal-Milied

Darba, kont se nitlaq il-workshop tiegħi lejlet il-Milied. Ir-rigali kienu fuq l-islitta, ir-renni kien kielu u ġew imbexxex bi trab tal-fairy maġiku, u kont ilbejt il-libsa ħamra kbira tiegħi. Kont bilqiegħda fis-sedil tiegħi bir-riedni f’idi u kont se nsuq meta smajt daqqa ta’ ħarta qawwija warajja. Dawwart u ndunajt li kien hemm toqba kbira fl-islitta tiegħi. L-elves kienu hemm f’daqqa u ġabu l-islitta ta’ sostituzzjoni tagħna – ir-rigali ġew kollha mgħobbija mill-ġdid, ir-renni kienu mwaħħla mal-sleigh il-ġdida – iżda ndunajna problema kbira. L-islitta kienet żgħira wisq għall-ammont kbir ta’ rigali u l-ixkora baqgħet tiżloq minn fuq l-islitta. Dak hu meta indunajt kemm hi importanti l-islitta ta’ daqs perfett tiegħi, u qatt ma stajt nimmaġina li nerġa’ nuża l-islitta ta’ daqs ħażin.

Il-ħames storja tal-Milied

Hekk kif kont se niżel fuq il-bejt ta’ dar antika tar-Rabat, ħarist ’l isfel u rajt raġel bilqiegħda waħdu fuq il-mejda tiegħu tal-ikel, sikkina u furketta f’idu – lest biex jiekol l-ikla tal-Milied tiegħu. Hekk kif ħarist iktar mill-qrib, ndunajt li l-kappell ta’ Santa li kien irċieva bħala rigal dan l-aħħar u li issa poġġa fuq rasu kien kbir wisq u niżel fuq għajnejh, u żammeh milli jiekol l-ikel tiegħu. Oh, kemm ħadt gost! Huwa pprova jiekol il-pranzu tal-Milied tiegħu b'għajnejh. Ho Ho Ho!

Is-Sitt storja tal-Milied

Smajt dwar kif waħlet fi ċumnija darba? Jien kont kilt wisq ħelu delizzjuż u żaqqi l-kbira tond kien kbir wisq biex jidħol fiċ-ċumnija – ħassejt li se nfaqa’. Daqni kienet sewda, kelli n-nugrufun kullimkien u mnieħri kien tingiż ukoll. Minn dak il-mument ’il quddiem, dejjem niftakar li niżel miċ-ċumnija ta’ daqs ħażin huwa skomdu ħafna – mhux differenti ħafna milli tilbes il-kondom ta’ daqs ħażin.

Is-seba’ storja tal-Milied

Qatt għidtlek dwar il-ħin li kont f'department store? L-assistent tiegħi kienet ċemplet il-marida u ġejt mitlub nimla għaliha. Il-ħanut kien imdawwal mill-isbaħ bid-dwal tal-Milied li jteptep u kulħadd kien ferħan ħafna u eżuberanti filwaqt li t-tfal setgħu joqogħdu fuq ħoġri u jgħiduli x’riedu għall-Milied. Hekk kif missier poġġa lil ibnu fuq ħoġri, ħarist 'il fuq u ndunajt li s-sweazer aħdar tiegħu tal-Milied kien żgħir wisq, u b'hekk l-istonku tiegħu kien qed juri - deher issikkat ħafna. I giggled lili nnifsi, ħadlu żaqqi kbir u tond, u staqsejt lit-tifel jekk għandix nibgħat lil missieru sweater tal-Milied li fil-fatt jaqbel? Nisperaw li dik hija l-unika ħaġa ħażina dan il-Milied! Ho Ho Ho.

It-tmien storja tal-Milied

Milied wieħed, jien u l-elves konna fil-workshop ingeżwru r-rigali tal-Milied li kien fadal biex inwassluhom l-għada meta f’daqqa waħda smajna lil wieħed mill-elves jibda jgħajjat bil-frustrazzjoni. Meta ħriġna biex naraw x’kien qed jiġri, rajna kaxxa kwadra fuq il-mejda b’biċċa karta tat-tgeżwir żgħira ħafna biss – il-karta tat-tgeżwir kienet żgħira wisq għall-elf. Ma kienx kejjel ir-rigal tiegħu b’mod korrett u kien qed jipprova jgeżwer bil-karta ż-żgħira. Għidt lill-elf biex dejjem ikejjel qabel ma jgeżwer ir-rigal tiegħu biex jiżgura li jaqbel perfettament.

Id-disa’ storja tal-Milied

Wieħed mill-Milied, rat familja tipprova tagħfas dak li ħasbu li kien id-dundjan ta’ daqs perfett f’forn li kien żgħir wisq. Ħasbu li setgħu jagħmlu dan, u mbuttaw u għafsu dak id-dundjan fil-forn - imma qagħdet? Il-bieb ingħalaq, imma d-dundjan tant kien imbenġel li ma setax issajjar sew, il-meraq inixxi, u l-ikla tal-Milied kienet mħassra. Il-morali tal-istorja? Dejjem kun ippreparat bid-daqs tal-forn it-tajjeb.

L-għaxar storja tal-Milied

Ftit tal-ħin ilu rat żball tassew stupidu waqt li nżejjen siġra tal-Milied. Familja kienet xtrat siġra tal-Milied ta’ daqs medju u kienet qed iżejnuha. Hekk kif ħarġu l-fairy lights tagħhom mill-kaxxa u bdew igeżwruhom madwar is-siġra, malajr indunaw li ma kinux kejlu t-tul korrett, u għalhekk il-fairy lights setgħu jitgeżwru biss madwar in-naħa ta’ fuq tas-siġra, u - ara u ara - Lanqas ma setgħu jiġu pplaggjati fis-socket għax il-cable kien qasir wisq! Ħassejtni ħażin tant li bgħattilhom id-dwal fid-daqs korrett, u qal li għandek dejjem tkejjel qabel tixtri.

Il-ħdax-il storja tal-Milied

Tiftakar l-istorja dwar ir-raġel li libes is-sweazer ċkejken tal-Milied li ma kienx joqgħod fid-department store? Ukoll, is-sena ta 'wara l-istess raġel reġa' ġie - u ġab it-tifel tiegħu miegħu. Kien xtara sweater ġdid tal-Milied, iżda kien jidher agħar minn dak li kien libes is-sena l-oħra – kien żewġ qisien kbir wisq u kien hemm drapp imdendel kullimkien. Poor man - huwa biss guessed id-daqs korrett qabel jixtru, u għalhekk la sweater joqogħdu sew. Ħadtlu fis-sezzjoni tas-sweeters tal-Milied u żgurajt li kellu daqs u xtara d-daqs it-tajjeb – jekk ma tkejjelx, kif tkun taf x’daqs hu tajjeb?

It-tnax-il storja tal-Milied

Żmien ilu marti kienet mitluba tagħmel diskors tal-Milied dwar il-festi fin-North Pole. Għall-okkażjoni hija kienet maħduma lilha nnifisha par kalzetti ħomor u bojod biex iżżommha sħuna u komda. Iżda waqt id-diskors il-kalzetti tagħha baqgħu jiżolqu 'l isfel u kellha tibqa' tiġbidhom 'il fuq. Marti kienet tant imbarazzata - kienet għamlithom daqs kbir wisq. F’dak il-mument skopriet li ma kien hemm xejn agħar milli tilbes id-daqs ħażin, u għalhekk dejjem iċċekkja doppjament li l-kalzetti tagħha joqogħdu perfettament meta tħejji oħrajn ġodda.

Fit-tnax-il storja tal-Milied tista’ tara x’jiġri jekk tkun ta’ daqs ħażin. Ejjew ngħidulek sigriet li se jħossu bħal rigal tal-Milied għalik: Bil-kondom Mister Size, m'għadx ikollok għalfejn tinkwieta li tilbes kondom li jħossu żgħir wisq u li jista' jinfaqa' fi kwalunkwe mument, jew kondom li jkun wisq. kbir u ma jipproteġikx bis-sħiħ għax jista' jiżloq fi kwalunkwe ħin. B'seba' daqsijiet differenti, verament hemm daqs għal kulħadd. Kondom li jaqbel u huwa ta 'daqs perfett huwa tassew rigal għal kulħadd!

Sib id-daqs tal-kondom it-tajjeb tiegħek issa

Skopri d-daqsijiet differenti tal-kondoms tagħna disponibbli fil-ħanut tagħna issa:

Direttament lejn il-ħanut

Mister Size
Aktar oġġetti

Is-sess tajjeb m'għandux għalfejn ikun perfett

Aqra issa

Il-pillola – verament ugwaljanza fis-sess?

Aqra issa

Kondoms u lube: hekk jimxi s-sess bħall-arloġġ

Aqra issa